Khô Nhái Sau Tết 2017 không đủ hàng để bán

Khô Nhái Sau Tết 2017 không đủ hàng để bán do sau tết khan hàng và mưa liên tục nên các cơ sở không đủ hàng cung cho thị trường. Khô nhái khoảng 1 tuần qua khách hàng đặt mua khô nhái tăng cao nên sản xuất ra không kịp để bán. Riêng 2 ngày [...]